***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

November 2011

Beste iCrowder,

Na de softlaunch (*) is het nu tijd om een volgende stap te zetten in de verspreiding van iCrowd.be.

Iedereen is van harte welkom om hieraan mee te werken, uiteraard volledig vrijblijvend.

Dit kan heel eenvoudig, namelijk door je suggesties door te mailen naar info@icrowd.be

Groetjes,

Stephan.

(*) De eerste resultaten:

– 3 verschillende testgroepen (per groep een 10-tal personen): Zeer positief onthaald, duidelijke vraag naar het verder in gang zetten van dit initiatief.

– Vandaar de “softlaunch” in november: Email naar 700 gekende adressen, met vraag om een SMSje te sturen indien men het initiatief bijtreedt.

– Succes ratio na 3 maanden: > 10% (77 iCrowders opgetekend op 14.02.2012).

De vraag die nu dient beantwoord te worden is of een succes ratio van 5% haalbaar is bij het grote publiek.

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is echter de aandacht van de klassieke media nodig: geschreven pers, radio en in het bijzonder televisie.

Maar deze media zijn vooral op zoek naar stunts, naar schokkend nieuws, naar iets waar iedereen onmiddellijk meer over wil weten.

En iCrowd.be is daarvoor niet sensationeel genoeg naar voren gebracht, het hangt teveel af van de spontane aandacht en betrokkenheid van elke toevallige toeschouwer/burger.

 

Maar met al wat er in ons land en ook  daar buiten aan het gebeuren is, lijkt het me onwaarschijnlijk dat de gevestigde en vastgeroeste instanties dit soort dynamiek zullen kunnen onderdrukken.

Het is bijgevolg een kwestie van tijd en geduld, en het samenkomen van een aantal waardevolle initiatieven en gebeurtenissen, om een duurzame verandering in gang te zetten. Er komen dus nog moeilijke, maar ongetwijfeld zeer boeiende tijden aan…

Klik hier door naar de FAQ in verband met de recente Facebook beweging Actio Populi.