***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Wat gebeurt er met deze Euro’s ?

Stel dat we 300.000 SMSjes mogen ontvangen. Dit levert iCrowd.be dan 126.000€ aan inkomsten op, het saldo blijft enerzijds bij de Staat onder de vorm van BTW en anderzijds bij de mobiele operatoren en de SMS service provider die de shortcode mogelijk maken.

(Voor sommige initiatieven beslissen de mobiele operatoren om ook hun deel af te staan. Aangezien dit vanaf faze 2 echter als “partij” financiering zou kunnen aanzien worden, zien we hiervan af.)

Deze inkomsten zullen 100% gebruikt worden om iCrowd.be te doen groeien, waarbij alle uitgaven transparant zijn en tevens officieel geauditeerd zullen worden. (*)

Dit principe blijft ook gelden voor latere fazes (3/4/5), bijvoorbeeld wanneer iCrowd.be overheidsdotaties zal krijgen als verkozen “partij”.

(*) Wat indien de kiesdrempel niet gehaald wordt in faze 2, wat gebeurt er dan met het geld ?

In dat geval zal er een poll onder alle iCrowders uitgevoerd worden, waar ze kunnen kiezen tussen een aantal bestemmingen voor het saldo (en ook zelf een bestemming kunnen voorstellen).

iCrowd.be respecteert in elke geval dat niemand een persoonlijk gewin mag putten uit dit initiatief (wat immers één van de grote problemen is van het huidige klassieke politiek systeem…).