***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Is er een link tussen iCrowd.be en de G1000.org ?

Ja en Neen.

“Ja”, vermits beide initiatieven enorm complementair zijn: De G1000 zorgt voor het gestructureerde debat maar heeft geen wettelijk gegarandeerde impact, terwijl iCrowd.be wel een wettelijk bindende kracht heeft, maar geen debat of analyses uitvoert. iCrowd.be gaat er immers van uit dat er voldoende (misschien zelfs teveel) informatie ter beschikking is van de mensen om kennis op te bouwen en meningen te vormen.

En “Neen”, vermits de initiatiefnemers van de G1000 nog niet allen overtuigd zijn van de werking en/of toegevoegde waarde van iCrowd.be. Sommigen zullen dit concept op eerste zicht immers te direct of misschien zelfs gevaarlijk vinden, en hebben dus nog niet de tijd gehad of genomen om er iets dieper over na te denken.

Bijgevolg is de samenwerking tussen beiden op dit moment beperkt tot transparant overleg, en in afwachting van een verdere evolutie van elkaars initiatieven.