***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Is iCrowd.be grondwettelijk wel mogelijk ?

Ja.

Er zijn uiteraard heel wat (grond-)wettelijke bepalingen waaraan moet voldaan worden, maar geen enkele hiervan is onoverkomelijk.

Dit wordt uiteraard vooral van belang vanaf faze 2.