***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Welk engagement neem ik bij inschrijving ?

In deze faze van het project ben je nog tot niets verplicht.
Je toont hiermee enkel jouw interesse om deel te nemen.

We starten namelijk enkel met faze 2 indien we genoeg enthousiasme hebben voor dit project.
Het is uiteraard vooral zinvol om je in te schrijven indien je de kans groot acht dat je in faze 2 ook effektief voor iCrowd.be zal kiezen in het stemhokje. Maar je behoudt op elk moment jouw vrije keuze.

Vandaar dat we de lat hoog leggen met 300.000 iCrowders, omdat we verwachten dat in het stemhokje er nog een deel zal afvallen (niet-stemgerechtigden of mensen die toch klassiek willen stemmen).