***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Zal iCrowd.be niet (per definitie) een oppositiekracht zijn en blijven ?

Neen, dat hangt enkel af van het aantal iCrowders dat op termijn ontstaat.

In het begin zal de iCrowd zeker in de minderheid zijn, en bijgevolg slechts een beperkte impact hebben op de partijpolitiek.
Maar naarmate iCrowd.be groeit, zullen de iCrowders steeds meer wegen op de beslissingen.
En van zodra een kritische massa wordt bereikt, kan iCrowd.be mee het beleid gaan bepalen.

Dit bijvoorbeeld door agendapunten en wetsvoorstellen in te dienen, in plaats van enkel te stemmen op voorstellen van de “traditionele” partijen.

Zo kan iCrowd.be op termijn zelfs mee een regeringsovereenkomst opstellen, waarbij de iCrowders hun stem laten gelden op elk aspect van het voorgestelde regeerakkoord, om zodoende tot een beleid te komen dat door een meerderheid van iCrowd.be ondersteund wordt.