***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Hoe ben je zeker dat iemand die inschrijft via SMS ook echt stemgerechtigd is ?

Het is mogelijk dat iemand jonger dan 18 jaar en/of geen Belg en/of niet ingeschreven in het bevolkingsregister en/of strafrechterlijk geschorst is, toch inschrijft via SMS. In faze 1 kunnen we dit onderscheid niet maken, aangezien we buiten het GSM nummer geen enkele informatie hebben van de persoon in kwestie. Echter in faze 2 zal deze persoon niet kunnen deelnemen aan de echte verkiezingen, dus zijn/haar stem zal op dat moment uitgesloten worden.

Vooraleer met faze 3 te starten (in het geval dat iCrowd.be de kiesdrempel behaalt) zal aan elke geregistreerde iCrowder toelating gevraagd worden om zijn/haar inschrijving te valideren (ten opzichte van de wettelijke kiesvoorwaarden). Voor de meeste mensen zal dit via hun e-ID kunnen gebeuren. Voor zij die dit te moeilijk vinden zal opnieuw een alternatieve manier worden opgezet, bvb. via een officieel bewijs van goed gedrag en zeden, met een uniek nummer uitgereikt door de gemeente, en waaruit de privé gegevens zijn verwijderd en vervangen door het gebruikte GSM nummer.