***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Quote van T.S. Eliot:

“Where is the wisdom we have lost in knowledge, and where is the knowledge we have lost in information ?”

Er zijn namelijk vele bronnen van informatie die iCrowders (zoals alle kiesgerechtigden) kunnen gebruiken om op de hoogte te komen van bepaalde dossiers: via de klassieke media (kranten, radio, TV,…) maar ook via moderne media (internet en social media).

Deze informatie moet dan nog omgezet worden in kennis: Analyses van experten bijvoorbeeld, maar ook initiatieven zoals de G1000.org zijn hier op hun plaats.

Wijsheid is echter een schaarser goed, en moeilijk te “produceren”. Zij die het hebben, gebruiken het hopelijk te goeder trouw.

Maar hoe dan ook: iedereen heeft 1 stem, want die basis van de democratie willen we respecteren. Al was het maar omdat mensen in vakjes steken (niet-geïnformeerd, niet hoog opgeleid, niet-wijs) nooit een eerlijk en duurzaam systeem kan opleveren.

 

Voor de liefhebbers: http://www.foundationsmag.com/wisdom.html