***** 000.081 *****

hebben hun zetel al gereserveerd – ook jij hebt daar recht op, dus registreer nu !

Waarom kost de registratie 1 € ?

Eerst en vooral om spam te vermijden (bvb. bij email registratie).

Anderzijds willen we dat mensen even nadenken vooraleer een SMS te sturen, want zelfs als er geen enkele verplichting uit voortvloeit, wensen we toch vooral die mensen die zich in deze aanpak kunnen terugvinden.

Zodoende krijgen we een goede schatting van het mogelijk aantal kiezers, terwijl deze toch volledig anoniem blijven. Een GSM nummer is immers uniek en persoonlijk, en toch heeft iCrowd.be geen enkel inzicht in de privé-gegevens van zijn kiezers (zelfs geen naam).

Het doel van faze 1 is enkel en alleen om een goede inschatting te kunnen maken van de kansen op succes in faze 2.

Wat gebeurt er met deze Euro’s ?